Silikon budowlany

ILLBRUCK » Silikon budowlany

Opis: silikon budowlany jest silikonowym tworzywem uszczelniającym do stosowania przy uszczelnianiu fug w branży budowlanej, przy szkleniu
i uszczelnianiu okien, np:
- osadzanie szyb w oknach drewnianych i aluminiowych,
- fugi łączeniowe przy drzwiach i oknach,
- fugi płytek ceramicznych,
- nie nadaje się do stosowania na tynku, murze lub betonie.

Materiał: trwale elastyczne, octanowe, tworzywo do uszczelniania spoin, na bazie silikonu.

Kolor: przezroczysty, biały, szary, brązowy, czarny.

Zalety produktu:
- trwale elastyczny,
- wysoka odporność na działanie promieni utrafioletowych,
- odporność na działanie warunków atmosferycznych i procesy starzenia,
- bardzo dobra przyczepność bez stosowania Primer na wielu nieporowatych podłożach, takich jak: szkło, ceramika, powierzchnie emaliowane i aluminium.

Dane techniczne

  DIN Klasyfikacja
Baza   silikon
System   sieciowanie octanowe
Charakterystyka   elastyczny
Ciężar specyficzny   przezroczysty 1,03 g/cm3, kolorowy 1,15 g/cm3
Twardnienie powłoki zewnętrznej   po 5 min - przy temperaturze +23° C
i wilgotności powietrza 50%
Czas twardnienia   ok 1,5 mm / 24godziny
Zmiany objętości 52451 mniej niż 4%
Maksymalna, dozwolona wielkość odkształcenia   25% (ISO 9046)
Twardość Shore-A 53505 ok. 20
Moduł E   0,4 Mpa (ISO 8339)
Odporność na działanie temperatury   -50° C do +180° C
Odporność na promieniowanie ultrafioletowe   dobra (ISO 4892)
Warunki magazynowania   w chłodnym, suchym miejscu, maks.12 miesięcy w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu
Temperatura otoczenia podczas montażu   +5° C do +40° C

 

Sposób dostawy: kartusze 310 ml.

Serwis: jeśli potrzebna będzie pomoc lub porada, prosimy bez wahania skontaktować się z doradcami technicznymi naszej firmy.

Szerokość fug: maksymalna 30 mm, minimalna 4 mm

Rodzaje podłoża: podłoża muszą być suche, wolne od kurzu
i odtłuszczone. Przy podłożach takich jak szkło, ceramika oraz powierzchniach emaliowanych nie ma potrzeby stosowania Primer.
Dla każdego podłoża należy przeprowadzić próby przyczepności.
Nie nadaje się do stosowania na podłożach alkalicznych.
Przy kontaktach z metalami kolorowymi mogą wystąpić zafarbowania.

Wygładzanie
Silikonowe tworzywo uszczelniające może być wygładzane przy pomocy szpachli do fug, stosując oszczędnie jako środek pomocniczy płyn do mycia naczyń.

Czyszczenie
Nie stwardniałe silikonowe tworzywo uszczelniające może być usuwane z zastosowaniem terpentyny. Po stwardnieniu silikonowe tworzywo uszczelniające może być usuwane wyłącznie w sposób mechaniczny.

Tolerowanie powłok malarskich
Silikon ikon budowlany nie nadaje się do powlekania farbą.

illbruck Primer S i Primer N -podkład gruntujący

Właściwości: przezroczystość, szybkość wysychania.

Przygotowanie: podłoża muszą być wolne od kurzu i odtłuszczone. Należy usunąć z nich pozostałości betonu i szlamów cementowych.
Z powierzchni przylegania należy także usunąć resztki farb i środków laminujących. Jeże i fugi mają zostać ponownie od nowa wypełnione, to należy usunąć pozostałości mas uszczelniających i środków zmiękczających. Primer musi dobrze przeschnąć i mocno przylegać.
Jeżel i to niezbędne, nieprzygotowane powierzchnie muszą zostać jeszcze raz pomalowane. Przy mniejszych powierzchniach nie należy nakładać tworzywa bezpośrednio z oryginalnego opakowania, tylko napełnić najpierw małą ilością oddzielne naczynie. Okres wentylacji minimalnie 15 minut, maksymalnie 4 godziny.

Montaż: nakładać równomiernie i starannie na podłoże. Jeżeli to niezbędne, należy okleić taśmą powierzchnie, które mają zostać pomalowane farbą podkładową. Chronić podłoże przed kurzem, wilgocią itp. Opakowanie przechowywać zawsze dokładnie zamknięte.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy: wdychanie par rozpuszczalników jest szkodliwe dla zdrowia. Należy zapewnić skuteczną wentylację! Podczas nakładania tworzywo należy nosić okulary ochronne
i rękawice. Jeżeli tworzywo przedostało się do oczu należy je spłukać obficie wodą i jeżeli zachodzi potrzeba, wezwać pomoc lekarską. Podczas nakładania tworzywa nie należy spożywać posiłków i pracować ze źródłami otwartego ognia.

 
illbruck Primer S Podkład gruntująy
illbruck Primer N Podkład gruntująy
Podłoże chłonne niechłonne
Zużycie 1litr wystarcza na ok.100m 1litr wystarcza na ok.150m
Kolor przezroczysty przezroczysty
Trwałość 6 miesięcy w nieotwartym,oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w chłodnym (między +5° C
do +25° C) i suchym miejscu
6 miesięcy w nieotwartym,oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w chłodnym
(między +5° C
do +25 C) i suchym miejscu
Opakowanie handlowe puszka o pojemności 1 litra puszka o pojemności 1 litra

 

 

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com