Akryl

ILLBRUCK » Akryl

Opis: akryl jest materiałem uszczelniającyrn do stosowania przy uszczelnianiu:
- spoin łączeniowych pomiędzy ościeżnicami okiennymi/drzwiowymi a otworami w murze, betonie, tynku i płycie kartonowo gipsowej o niewielkim zakresie wzajemnego przemieszczania elementów,
- szczelin i spoin w betonie porowatym, kamieniu, cemencie włóknistym, tynku i drewnie,
- nie nadaje się do uszczelniania spoin o zmiennej długości (rozciągliwych).

Materiał: plastyczno-elastyczne, nadające się do malowania tworzywo, uszczelniające na bazie dyspersji akrylowej.

Kolor: biały, szary, brązowy, czarny.

Zalety produktu:
- właściwości plasto-elastyczne,
- bez zapachowy,
- nadający się do malowania,
- wysoka odporność na działanie promieniowania ultrafioletowego,
- dobra przyczepność (także na wilgotnych i porowatych podłożach),
- gładki i miękki podczas montażu.

Dane techniczne

  DIN Klasyfikacja
Baza   Polimer akrylowy
System   Dyspersja
Charakterystyka   plasto elastyczny
Ciężar specyficzny   1,55 g/cm3
Twardnienie powłoki zewnętrznej   po 30 min - przy temperaturze +23° C
i wilgotności powietrza 50%
Czas twardnienia   1 do 2 tygodni w zależności od temperatury, wilgotności powietrza i wielkości fugi
Zmiany objętości 52451 - 15%
Maksymalna, dozwolona wielkość odkształcenia   10% (ISO 9046)
Twardość Shore-A 53505 20
Moduł E   0,2 Mpa (ISO 8339)
Odporność na działanie temperatury   -20° C do +75° C
Odporność na promieniowanie ultrafioletowe   dobra
Warunki magazynowania   w chłodnym, suchym miejscu nie narażonym na działanie mrozu, maks.12 miesięcy w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu
Temperatura otoczenia podczas montażu   +5° C do +30° C

 

Forma dostawy: w kartuszach 310 ml, w woreczkach 400 ml,
w woreczkach 600 ml.

Serwis: jeśli i potrzebna będzie pomoc lub porada, prosimy bez wahania skontaktować się z doradcami tech­nicznymi naszej firmy.

Instrukcja montażu
Szerokość spoin: maksymalna 25 mm, minimalna 5 mm.

Rodzaje podłoża: podłoża muszą być wolne od kurzu i odtłuszczone.
Podłoża o dużej chłonności na należy poddać wstępnej obróbce z zastosowaniem 1 części Akryl i 2 części wody. Przy pozostałych podkładach należy wykonać próby przyczepności. W okresie twardnienia na należy chronić przed działaniem mrozu i deszczem.

Wygładzanie: akrylowe tworzywo uszczelniające może być wygładzane przy pomocy narzędzia (szpachla do fug) posmarowanego wodą
lub terpentyną.

Czyszczenie: nie stwardniałe akrylowe tworzywo uszczelniające może być usuwane z zastosowaniem wody. Po stwardnieniu akrylowe tworzywo uszczelniające może być usuwane wyłącznie w sposób mechaniczny.

Tolerowanie powłok malarskich: akryl jest tolerancyjny w stosunku do wielu farb dyspersyjnych oraz na bazie żywic alkidowych (należy uprzednio przeprowadzić próby).
Przy spoinach statycznych o niewielkich przemieszczeniach elementów konstrukcyjnych (maks. 5 %) akrylowe tworzywo uszczelniające może po wyschnięciu zostać pomalowane. Przy spoinach, których ruch przekracza 5% zaleca się nacinanie akrylowego tworzywa uszczelniającego lub pomalowanie go warstwą o grubości do 1 mm.

illbruck Primer S i Primer N - Podkład gruntujący Właściwości: przezroczystość, szybkość wysychania

Przygotowanie: podłoża muszą być wolne od kurzu i odtłuszczone. Należy usunąć z nich pozostałości betonu i szlamów cementowych.
Z powierzchni przylegania należy także usunąć resztki farb i środków laminujących. Jeżeli fugi mają zostać ponownie od nowa wypełnione, to należy usunąć pozostałości mas uszczelniajqcych i środków zmiękcza jących. Primer musi dobrze przeschnąć i mocno przylegać. Jeżeli to niezbędne, nieprzygotowane powierzchnie muszą zostać jeszcze raz pomalowane.

Montaż: nakładać równomiernie i starannie na podłoże.
Jeżeli to niezbędne należy okleić taśmą powierzchnie które mają zostać pomalowane farbą podkładową. Chronić podłoże przed kurzem, wilgocią itp. Opakć wonie przechowywać zawsze dokładnie zamknięte.
Przy mniejszych powierzchniach nie należy nakładać tworzywa bezpośrednio z oryginalnego opakowania, tylko napełnić najpierw małą ilością oddzielne naczynie. Okres wentylacji minimalnie 15 minut, maksymalnie 4 godziny.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy: wdychanie par rozpuszczalników jest szkodliwe dla zdrowia. Należy zapewnić skuteczną wentylację! Podczas nakładania tworzywa należy nosić okulary ochronne
i rękawice. Jeżeli tworzywo przedostało się do oczu należy je spłukać obficie wodą i jeżeli zachodzi potrzeba, wezwać pomoc lekarską.
Podczas nakładania tworzywa nie należy spożywać posiłków i pracować ze źródłami otwartego ognia.

 

 
illbruck Primer S Podkład gruntująy
illbruck Primer N Podkład gruntująy
Podłoże chłonne niechłonne
Zużycie 1litr wystarcza na ok.100m 1litr wystarcza na ok.150m
Kolor przezroczysty przezroczysty
Trwałość 6 miesięcy w nieotwartym,oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w chłodnym (między +5° C
do +25° C) i suchym miejscu
6 miesięcy w nieotwartym,oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w chłodnym
(między +5° C
do +25 C) i suchym miejscu
Opakowanie handlowe puszka o pojemności 1 litra puszka o pojemności 1 litra

 

 

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com